محصولات قابل فروش در شرکت پویاتدبیر مقصودPoutaTadbirMaghsoud12PoutaTadbirMaghsoud4
PoutaTadbirMaghsoud2PoutaTadbirMaghsoud5
PoutaTadbirMaghsoud13PoutaTadbirMaghsoud6
شرکت پویا تدبیر مقصود(سهامی خاص) در تاریخ 07/08/1391 با هدف فعالیت در امور واردات ، صادرات، خرید ، فروش، توزیع، پخش لوازم خانگی در سطح کشور تشکیل شده است.